Privacybeleid ONEway by Demi

Wat we doen met de persoonsgegevens van onze klanten

ONEway by Demi is een online modewinkel voor vrouwen. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van je te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en de volgende basisbeginselen: – We vertellen je altijd wat we doen met jouw gegevens en zorgen dat je jouw rechten kan uitoefenen;

– We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals bijvoorbeeld voor afhandeling van je onlinebestelling, relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing);
– We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen;
– We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
– Hoe privacygevoeliger de informatie over jou, des te minder gebruik we maken van de gegevens;
– We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
– We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
– We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van jouw rechten (zoals jouw recht op inzage en correctie) te faciliteren.
– In deze ONEway by Demi Privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van je verwerken, hoe we dat doen en welke rechten je daarbij hebt.

We passen de ONEway by Demi Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website www.onewaybydemi.nl vind je de geldende versie van de ONEway by Demi Privacyverklaring.

Afhandeling Bestelling

Wanneer je een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en afleveradres) om een factuur op te maken, je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens bewaren wij zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruikt wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren met een duur van 7 jaar i.v.m. onze fiscale bewaarplicht. Deze gegevens delen wij met ondergenoemde dienstverleners.

Dienstverleners overzicht

Webwinkelsoftware

WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor RRE Solutions. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. RRE Solutions heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. RRE Solutions is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

RRE Solutions
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van RRE Solutions. RRE Solutions verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. RRE Solutions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. RRE Solutions is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzending Maatschappijen

MyParcel
Wij maken gebruik van MyParcel om adreslabels aan te maken om jouw pakket te kunnen verzenden en te kunnen traceren. MyParcel ontvangt de volgende gegevens: naam, adresgegevens en e-mail adres voor het versturen van je bestelling en jij het pakket kunt volgen via de track and trace.

Post NL

Als wij via MyParcel een adreslabel hebben gemaakt dan dragen wij jouw pakketje over aan Post NL. Zij doen de bezorging aan genoemd huisadres. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Post NL delen. Post NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post NL onderaannemers inschakelt, stelt Post NL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Bekijk de privacy policy van Google Analytics voor meer informatie. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden verwijderd.

Contactgegevens

ONEway by Demi
t.a.v. Mevrouw Demi de Veld
Molenvlietbrink 249 3448HT Woerden
info@onewaybydemi.nl
06-57553827

Menu